وبلاگ

توضیح وبلاگ من

تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

و ضرورت آن ………………………………………………………………….

2

 

 

1-3- پرسش­های تحقیق ……………………………………………………………………………

 

2

 

 

1-4- فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………

 

3

 

 

1-5- پیشینۀ تحقیق …………………………………………………………………………………..

 

3

 

 

1-6- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………….

 

4

 

 

1-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………

 

4

 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………….

 

5

 

 

2-1- تعریف نسخۀ خطی و تصحیح متن …………………………………………………..

 

6

 

 

2-2- اهمیت و ضرورت تصحیح متون ………………………………………………………..

 

7

 

 

2-3- روش­های تصحیح متن ……………………………………………………………………..

 

8

 

 

2-3-1- تصحیح انتقادی …………………………………………………………………………….

 

8

 

 

2-3-2- تصحیح التقاطی ……………………………………………………………………………

 

9

 

 

2-3-3- تصحیح بینابین ……………………………………………………………………………..

 

11

 

 

2-3-4- تصحیح قیاسی ………………………………………………………………………………

 

11

 

 

2-4- مراحل کار تصحیح …………………………………………………………………………….

 

12

 

 

2-5- روش تصحیح در این پژوهش ……………………………………………………………

 

13

 

 

2-6- پیشینۀ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره ………………………………………..

 

14

 

 

2-7- نثر فارسی در شبه قاره ………………………………………………………………………

 

18

 

 

2-8- داستان­نویسی در هند ………………………………………………………………………..

 

21

 

 

2-8-1- داستان­نویسی در هند در دورۀ سبک هندی ………………………………..

 

22

 

 

2-8-2- داستان­های عاشقانه در هند …………………………………………………………

 

24

 

 

2-8-3- بن­مایه­ها و خویشکاری­های داستان­های عاشقانۀ هندی ……………..

 

25

 

 

فصل سوم: پژوهش در احوال و آثار و سبک آنندرام  مخلص………………………

 

29

 

 

3-1- نام، شهرت و تخلص ………………………………………………………………………….

 

30

 

 

3-2- زندگی­نامه آنندرام مخلص …………………………………………………………………

 

30

 

 

3-3- خانواده و نیاکان آنندرام مخلص ……………………………………………………….

 

35

 

 

3-4- اوضاع سیاسی اجتماعی هند در زمان آنندرام مخلص ……………………..

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

37

 

 

3-5- اوضاع ادبی هند در زمان آنندرام مخلص ………………………………………….

 

40

 

 

3-6- جایگاه ادبی آنندرام مخلص ……………………………………………………………….

 

42

 

 

3-7- دیگر علائق مخلص …………………………………………………………………………….

پایان نامه های دانشگاهی

 

 

51

 

 

3-8- آثار آنندرام مخلص ……………………………………………………………………………

 

54

 

 

3-9- هنگامۀ عشق ……………………………………………………………………………………..

 

60

 

 

3-9-1- بررسی ارتباط هنگامۀ عشق با داستان پدماوت ……………………………

 

61

 

 

3-10- کارنامۀ عشق ……………………………………………………………………………………

 

71

 

 

3-11- ویژگی­های سبکی هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق …………………………..

 

73

 

 

3-11-1- ویژگی­های زبانی ………………………………………………………………………..

 

73

 

 

3-11-2- ویژگی­های بلاغی ……………………………………………………………………….

 

96

 

 

3-11-3- بیان …………………………………………………………………………………………….

 

113

 

 

3-11-2- ویژگی­های فکری ………………………………………………………………………..

 

118

 

 

فصل چهارم: معرفی نسخه­ها …………………………………………………………………………….

 

121

 

 

4-1- نسخه­های هنگامۀ عشق …………………………………………………………………….

 

122

 

 

4-2- نسخه­های کارنامۀ عشق …………………………………………………………………….

 

125

 

 

4-3- رسم­الخط نسخه­ها ……………………………………………………………………………..

 

132

 

 

فصل پنجم: متن نسخۀ هنگامۀ عشق ……………………………………………………………..

 

135

 

 

فصل ششم: متن نسخۀ کارنامۀ عشق ……………………………………………………………..

 

294

 

 

فصل هفتم: نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………

 

405

 

 

پیوست­ها ………………………………………………………………………………………………………………

 

409

 

 

– تصویر نسخه­های هنگامۀ عشق و کارنامۀ عشق ………………………………………

 

410

 

 

فرهنگ واژگان ……………………………………………………………………………………………………….

 

431

 

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..

 

452

 

 

چکیدۀ انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….

 

460

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی

همه پدیده‌های هستی پیوسته در حال تغییر، تحول و دگرگونی هستند و شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست، نگاهی به تاریخچه شعر و ادب فارسی موید این تغییر شیوه سبک و طریق است و شاعران و نویسندگان ما در گذر زمان در آثار گران سنگ و ارزشمند خویش این واقعه را به خوبی نمایان ساخته‌اند. بررسی نوع سبک و آنچه آفریده‌اند حقیقت دگرگونی در آن‌ها را جلوه‌گر می­سازد.

 

«گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می‌شود؛ سبك هندی كه از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلاب‌های اجتماعی به وجود آمد. «با روی كار آمدن حكومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی كردند و این باعث شد كه شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند». (انوشه، 1376: 795).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

«به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مكانی سبك هندی، تنوعاتی در این سبك پدید آمد كه باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو

پایان نامه های دانشگاهی

 سبك هندی مقیم ایران و هند شده است. گروهی سبك متداول شاعران ایرانی این دوره را سبك صفوی نامیده‌اند و سبك هندی را درباره­ی پیروان هندی این شیوه به كار برده‌اند؛ و در تقسیمی دیگر سبك شعر این دوره، سبك صفوی نامیده شده كه برای آن، دوشاخه­ی سبك صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبك هندی قائل شده‌اند. در شاخه­ی هندی این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی آن جا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی كلام همراه است. این نكته نیز گفتنی است كه اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبك هندی و انحطاطش واكنشی نشان داده شد اما نفوذ این سبك در پاكستان و تاجیكستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته است». (انوشه، 1376: 795).

 

این پژوهش با هدف بررسی ترکیبات و تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در شعر دوره صفوی مانند شاعران برجسته سبک هندی و عصر صفوی از جمله صائب تبریزی، محتشم کاشانی، حکیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی. انجام می­شود. با توجه به جایگاه مهم سبک هندی و شعر دورۀ صفوی در فرهنگ و ادب فارسی و همچنین جایگاه عمدۀ اصطلاحات و عناصر دین و مذهبی در ساخت ترکیبات و تصویرهای ادبی را شاعرانه، این پژوهش کاملاً جدید می‌نماید.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

بررسی روایات كیكاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه‌ی آن با روایات مشابه ملل دیگر

5-2 شاعران

 

5-2-1 رودکی

 

5-2-2 فرخی

 

5-2-3 منوچهری

 

5-2-4 ناصر خسرو

 

5-2-5 قطران تبریزی

 

5-2-6 خیام

 

5-2-7 عثمان مختاری

 

5-2-8 سنایی

 

5-2-9 انوری

 

5-2-10 خاقانی

 

5-2-11 نظامی

 

5-2-12 عطار

 

5-2-13 مولانا

 

5-2-14 حکیم زجاجی

 

5-2-15 امیر خسرو دهلوی

 

5-2-16 خواجوی کرمانی

 

5-2-17 حافظ

 

5-2-18 سلمان ساوجی

دانلود مقالات

 

 

5-2-19 عبید زاکانی

 

5-2-20 شمس الدین محمّد کوسج

 

5-2-21 سلیمی جرونی

 

5-2-22 بیدل شیرازی

 

5-2-23 قاآنی شیرازی

 

5-2-24 عرفی شیرازی

 

5-2-24 قاآنی شیرازی

 

  1. فصل ششم نتیجه‌گیری

 

 

 

 

1-1 سرآغاز

 

در متون حماسی ما و به‌ویژه شاهنامه‌ی فردوسی كه منسجم‌ترین، مفصّل‌ترین و درعین‌حال مشهورترین مجموعه‌ی حماسی ایرانیان است، تنها با حماسه سروكار نداریم بلكه اسطوره، حماسه  و تاریخ هر سه از اركان تشكیل دهنده‌ی آن هستند. جالب این‌جاست كه با وجود تفكیك شدن شاهنامه به سه دوره‌ی  اساطیری، حماسی و تاریخی از سوی دانشمندان، در هریك از این دوره‌های یاد شده نیز به اسطوره، حماسه یا تاریخ صرف برنمی‌خوریم. مثلا قسمت اساطیری شاهنامه آمیخته با حماسه و حتی رگه هایی از حقایق تاریخی است. (مانند تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش که اشاره به واقعیت تاریخی جدایی اقوام آریایی از یکدیگر دارد.) و بخش حماسی آن مشحون از اسطوره است و گاه رد پای تاریخ هم در آن دیده می‌شود. بخش تاریخی نیز از حماسه و حتی اسطوره خالی نیست. شخصیت‌های شاهنامه نیز این چنین‌اند. مثلا یك شخصیت كاملاً تاریخی مانند اردشیر هم نمی‌تواند فارغ از جنبه‌های اسطوره‌ای باشد.(داستان كرم هفتواد و ….)

 

تجزیه و تحلیل شخصیت‌های برجسته‌ی شاهنامه از این دیدگاه و جداسازی جنبه‌های اسطوره‌ای، حماسی و احیانا تاریخی این شخصیت‌ها از یكدیگر همراه با نگاه به دیگر روایات مربوط یا مشابه با ایشان در دیگر منابع داخلی و خارجی (اساطیر و حماسه‌های ملل دیگر) كاری است كه تاكنون به طور كامل و مستقل انجام نشده و تحقیق در این‌باره می‌تواند، بسیاری از ابهامات را از ذهن‌ها زدوده، پرسش‌های متعددی را به پاسخ نزدیك و نظریات تازه‌ای را در حوزه‌های اسطوره، حماسه و مبحث تبادل یا توارد فرهنگی ملل مطرح سازد.

 

یكی از مهم‌ترین و مشهور‌ترین شاهان و شخصیت‌های شاهنامه كیكاووس است. بنا بر اوستا او یكی از هفت «كوی» آغازین است كه به روان ایشان درود فرستاده شده. بنا بر متون فارسی میانه‌ی زرتشتی (پهلوی) مانند مینوی خرد، كیكاووس در كنار جمشید، فریدون و گرشاسب یكی از معدود كسانی است كه قرار بوده جاودان باشند امّا چون اهریمن ایشان را می‌فریبد و دست به گناه می‌زنند میرا می‌شوند. کارهای ناشایست و گناهان کاووس هم بسیارند؛ از جمله حمله‌ی بیهوده و بی‌خردانه به مازندران و‌هاماوران، رفتن بی‌اجازه به آسمان که از نظر دینی بزرگترین گناه اوست؛ كشتن «اوشنر دانا» وزیر کاردانش، کشتن گاو مقدس «هدیوش» که مرز میان ایران و توران را مشخص می کرد؛ جفای ناجوانمردانه در حق رستم و سهراب و ظلم در حق سیاوش و… البتّه همانگونه که گفته شد نابخشودنی‌ترین گناه کاووس که موجب میرایی و و از دست دادن فره‌ی کیانی گردید؛ رفتن بی‌اجازه و گستاخانه‌اش به آسمان باشد.

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق

و سوألات تحقیق، فرضیه ها، روش تحقیق، پیشینة تحقیق و تعریف موجزی از واژگان ( نسخة خطی ، غنی ، دیوان غنی، تصحیح )پرداخته شده است. فصل بعدی به معرّفی بیشتر مصنّف، شرح حال و سبک شاعری او  و سپس معرّفی نسخ به کار گرفته شده از این کتاب و در نهایت بیان شیوة تصحیح اختصاص یافته است.

 

تصحیح این اثر بر مبنای شیوة بینابین صورت گرفته است.در خصوص انتخاب دیگر نسخ ، مبنای ما در دسترس بودن نسخه بوده است. نسخ معرّفی شده در فهرست نسخه های خطّی دانشگاه تهران و موجود در کتابخانه های عمومی و شخصی در ایران جمع آوری شده است. از یک نسخة چاپ سنگی نیز در مواردی که در خواندن یا معنی در چهار نسخة خطی دچار مشکل می شدیم، استفاده نمودیم؛ امّا در موارد اختلافی اولویّت را با نسخ خطی قرار دادیم. به علاوه، در مواردی معدود که در شرح لغات و معانی ابیات به دشواری هایی بر می خوردیم، از حواشی این نسخه بهره برده ایم.

 

روش کار آن بوده است که ابتدا با مقایسة نسخ در دست و ارزش گذاری آنها با در نظر گرفتن ملاک هایی نظیر قدمت، نیکو بودن خط، کم

پروژه دانشگاهی

 غلط بودن، نسخة کتابخانة ملّی را نسخة اساس قرار داده و پس از از آن سعی شده ضبط درست و صحیح که نزدیک به سبک و زبان شاعر است را  به روش بینابین انتخاب نموده تا در معرض دید و داوری خواننده گیرد. بدین نحو که پس از انتخاب نسخة اصلی و خوانش مکرّر و استنساخ دقیق آن، به مقابله با سایر نسخ پرداخته شده است و در مواردی که اطّلاعات نسخة اساس پاسخگو نبوده ، از سایر نسخ استفاده شده است و در همة موارد اختلاف بین نسخ در پاورقی و بعضاً در پیوست ذکر شده است. در مواردی که دیگر نسخ بر نسخة مبنا ارجحّیت داشتند، این ارجحیّت بر مبنای درستی وزن و معنا یا معنای بهتر بوده است ،. از آنجا که خواسته ایم خواننده بداند که فلان واژه در نسخة اساس چه بوده است ، واژة نسخة مبنا را حذف نکرده و در پاورقی ذکر کرده ایم.

 

بخش پایانی رساله نیز به شرح دشواری ها و تعلیق ابیات، توضیحاتی پیرامون ترکیبات و واژگان دشوار و ذکر آرایه های ادبی برجسته اختصاص یافته است.

 

در این پژوهش، کوشیدیم تا با مطالعه و خوانش دقیق نسخ موجود از متن دیوان غنی کشمیری، به ارائة نسخه­ای نو ، منقّح و کامل از این اثر ارزشمند فارسی بپردازیم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل­های دیوان لطف الله نیشابوری

. 2

 

1-1- کلیات.. 2

 

1-1-1-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

 

1-1-2- روش تحقیق.. 3

 

1-1-3- درباره شاعر. 3

 

1-1-4- ممدوحان شاعر. 18

 

1-1-5- عصر شاعر. 20

 

1-1-6- دیوان لطف الله.. 30

 

فصل دوم

 

پیشینه تحقیق.. 48

 

فصل سوم

 

متن اصلی.. 52

 

غزل1. 52

 

غزل 2. 55

 

غزل3. 58

 

غزل 4. 64

 

غزل5. 66

 

غزل6. 72

 

غزل7. 76

 

غزل8. 79

 

غزل9. 81

 

غزل10. 83

 

غزل11. 87

 

غزل12. 89

 

غزل13. 93

 

غزل14. 95

 

غزل15. 99

 

غزل16. 102

 

غزل17. 105

 

غزل18. 109

 

غزل19. 112

 

غزل22. 118

 

غزل23. 122

 

غزل24. 124

 

غزل25. 126

 

غزل26. 128

 

غزل27. 130

 

غزل28. 132

 

غزل29. 135

 

غزل30. 137

 

غزل31. 139

 

غزل32. 141

 

غزل33. 143

 

غزل34. 146

 

غزل35. 149

 

غزل36. 153

 

غزل37. 158

 

غزل38. 161

 

غزل39. 165

 

غزل40. 171

 

غزل41. 173

 

غزل42. 176

 

غزل43. 179

 

غزل44. 181

 

غزل45. 183

 

غزل46. 187

 

غزل47. 191

 

غزل48. 194

 

غزل49. 197

 

غزل50. 200

 

غزل51. 204

 

غزل52. 208

 

غزل53. 210

 

غزل54. 212

 

غزل55. 215

 

غزل56. 219

 

غزل57. 222

 

غزل58. 225

 

غزل59. 227

 

غزل60. 231

 

غزل61. 233

 

غزل62. 236

 

غزل63. 238

 

غزل64. 240

 

غزل65. 241

 

غزل66. 245

 

غزل67. 248

 

غزل68. 251

 

غزل69. 254

 

غزل70. 257

 

غزل71. 259

 

غزل72. 261

 

غزل73. 263

 

غزل74. 266

 

غزل75. 268

 

غزل76. 270

 

غزل77. 272

 

غزل78. 274

 

غزل79. 276

 

غزل80. 278

 

غزل81. 280

 

غزل82. 283

 

غزل83. 285

 

غزل84. 288

 

غزل85. 289

 

غزل86. 292

 

غزل87. 294

 

غزل88. 297

 

غزل89. 298

 

غزل90. 301

 

غزل91. 303

 

غزل92. 306

 

غزل93. 309

 

غزل94. 311

 

غزل95. 313

 

غزل96. 316

 

غزل97. 319

 

غزل98. 322

 

غزل99. 324

 

غزل100. 327

 

غزل101. 329

 

غزل102. 332

 

غزل103. 334

 

غزل104. 337

 

غزل105. 340

 

غزل106. 342

 

غزل107. 344

 

غزل108. 345

 

غزل109. 347

 

غزل110. 350

 

غزل111. 352

 

غزل112. 356

 

غزل113. 359

 

غزل114. 361

 

غزل115. 363

 

غزل116. 364

 

غزل117. 365

 

غزل118. 367

 

غزل119. 370

 

غزل120. 372

 

غزل121. 373

 

غزل122. 375

 

غزل123. 377

 

غزل124. 380

 

غزل125. 382

 

غزل126. 384

 

غزل127. 386

 

غزل128. 389

 

غزل129. 390

پروژه دانشگاهی

 

 

غزل130. 391

 

غزل131. 392

 

غزل132. 394

 

غزل133. 396

 

غزل134. 398

 

غزل135. 399

 

غزل136. 402

 

غزل137. 404

 

غزل138. 407

 

غزل139. 409

 

غزل140. 411

 

غزل141. 414

 

غزل142. 415

 

غزل143. 417

 

غزل144. 419

 

غزل145. 421

 

غزل146. 423

 

غزل147. 425

 

غزل148. 429

 

غزل149. 431

 

غزل150. 433

 

 

 

فصل چهارم

 

نتیجه گیری.. 435

 

فهرست منابع و مأخذ: 438

 

 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

سرزمین ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درخشش شاعران و نویسندگان برجسته­ای بوده که با آثار ادبی بی­نظیرشان سرافرازی و بالندگی فرهنگی این کشور از گذشته تا کنون را باعث شده­اند. آثار نفیس و منحصر به فرد باقی مانده­ی این شاعران و نویسندگان علاوه بر اینکه نمونه­های اعلای فصاحت، بلاغت و مضمون آفرینی را در اختیار خوانندگان قرار می­دهد در واقع سندی ارزشمند است که اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ادبی دوران شاعر را در خود جای داده و برای خوانندگان روشن می­سازد.

عکس مرتبط با اقتصاد

لطف الله نیشابوری شاعر شیعی برجسته­ی قرن هشتم و آغاز قرن نهم هجری از جمله شاعران کم شناخته­ای است که افکار و اندیشه­ی وی بخشی از جریان فکری آن دوره را منعکس می­نماید. لطف الله در دیوان خود در بسیاری از موارد به آیات، احادیث، مسائل نجومی و … نظر داشته و متأسفانه تاکنون چنان که باید و شاید به اشعار این شاعر پرداخته نشده است.

 

در این پژوهش برآنیم تا با شرح و گزارش غزلیات لطف الله نیشابوری و توضیح جنبه­های ویژه­ی بلاغی و ظرافتهای ادبی آن درباره این شاعر شناخت بهتری به دست بدهیم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است